• Головна
  • Підстава для проведення конкурсу: рішення виконавчого комітету Вознесенської міської ради
13:28, 14 квітня 2021 р.

Підстава для проведення конкурсу: рішення виконавчого комітету Вознесенської міської ради

Підстава для проведення конкурсу: рішення виконавчого комітету Вознесенської міської ради

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС:

З призначення управителя багатоквартирного будинку Територіальної громади міста Вознесенська

Підстава для проведення конкурсу: Рішення виконавчого комітету Вознесенської міської ради від 26.02.2021 року №122.

Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради, 56500,Миколаївська область, м. Вознесенськ, площа Центральна, 1, каб. №37.

2. Прізвище та посада, номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу: секретар конкурстної комісії Чередниченко Ольга Анатоліївна - начальник відділу розвитку Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради, Малікова Юлія Віталіївна - головний спеціаліст відділу розвитку Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради, (05134) 3-21-66.

3. Перелік об’єктів конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку: Київська, 216, Київська, 218а, Київська, 239, Київська, 188а, Будівельників,4.

4. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

- Ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1м кв. загальної площі багатоквартирного будинку;

- Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;

- Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професії працівників та має необхідні знання і досвід ( з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців, за наявності) ;

- Фінансова спроможність учасника конкурсу;

- Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства;

5. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:

Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають його організатору заяву, у якій зазначають:

фізичні особи – підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.

1) засвідчені документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – юридичної особи), або засвідчені документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – фізичної особи – підприємця) .

Таким документом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання професійної атестації за професією “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)”» від 28.11.2018 № 1010 є відповідний кваліфікаційний сертифікат.

2) засвідчені учасником конкурсу копії документів, що засвідчують повноваження керівника чи представника учасника конкурсу;

3) засвідчена учасником конкурсу копія статуту (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) юридичної особи – учасника конкурсу;

4) засвідчена учасником конкурсу копія фінансової звітності суб’єкта господарювання за останній звітний період;

5) засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання (за наявності);

6) засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо учасник є платником ПДВ);

7) засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку);

8) засвідчена учасником конкурсу копія декларації платника єдиного податку за останній звітний період (якщо учасник є платником єдиного податку);

9) оригінал витягу з ЄДРПОУ, що підтверджує здійснення учасником конкурсу економічної діяльності в сфері управління нерухомим майном;

10) оригінал довідки державної податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;

11) оригінал довідки учасника у довільній формі про: фінансову спроможність чи наявність коштів, необхідних для надання послуги з управління у повному обсязі не менше одного місяця, з наданням підтверджуючих документів (в т.ч. – оригінали довідок з банків, що підтверджують наявність коштів).

12) оригінал довідки учасника конкурсу довільної форми, що містить інформацію про рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою з наданням засвідчених копій підтверджуючих документів;

13) оригінал довідки учасника довільної форми, яка містить інформацію про розміщення адміністративних та виробничих приміщень учасника, засоби зв’язку з керівництвом учасника та банківські реквізити учасника конкурсу;

14) оригінал довідки довільної форми, яка містить інформацію про наявний персонал відповідної кваліфікації та досвіду, який буде залучатись для надання послуг з управління багатоквартирним будинком із наданням підтверджуючих документів, наприклад:накази про призначення, копії трудових книжок працівників та інших документів, що пов’язують конкретного працівника із його роботою у учасника конкурсу з/або урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців;

15) довідка із наступним текстом, який зазначається в обов’язковому порядку: “Учасник конкурсу гарантує, що в порядку, визначеному Законом України “Про захист персональних даних”, та іншими актами законодавства України усі фізичні особи, персональні дані про яких наведено у конкурсній пропозиції (включаючи їх прізвища, імена, по батькові, паспортні дані, реєстраційні номери облікових карток платників податків, притягнення чи не притягнення до встановленої законом відповідальності тощо) надали письмову згоду та дозвіл на використання їх персональних даних, включаючи дії щодо їх обробки (в т.ч. збирання, зберігання і поширення) цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання повного права обробки цих персональних даних Організатором конкурсу.

16) обґрунтовані розрахунки ціни послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо;

17) оригінал довідки у довільній формі, що містить відомості про досвід роботи у сфері надання житлово-комунальних послуг (управління або утримання будинків) з наданням засвідчених копій підтверджуючих документів;

18) довідка у довільній формі в якій учасник конкурсу повідомляє про використання (невикористання) у своїй діяльності печатки.

6.Дата огляду об’єктів конкурсу та доступ до них:

Доступ до Об’єктів конкурсу та огляд будинків буде проводитись з 04 травня 2021 року по 07 травня 2021 року з 9.00 до 16.00 години.

7. Наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, станом на 01.04.2021 рік , становить:

Київська, 216 -5500 грн; Київська, 218а - 5261 грн; Київська, 239 - 10284 грн; Київська, 188а - 394,60 грн; Будівельників, 4 - 9897грн.

8. Способи і місце отримання конкурсної документації: конкурсну документацію можна отримати після направлення на адресу організатора конкурсу заяви встановленого зразка. Зразок заяви ви можете отримати особисто, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, площа Центральна, 1, каб. 37 або електронною поштою [email protected], попередньо зателефонувавши до Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради за телефоном 3-22-84; 066-417-87-60.

9. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій: конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою організатору конкурсу у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою: 56500, Миколаївська обл., м. Вознесенськ, пл. Центральна, 1, каб. №37 Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради.

Кінцевий строк подачі конкурсних пропозицій до 17 травня 2021 року до 14:00.

Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

Місце: Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради м. Вознесенськ, пл. Центральна, 3-й поверх, мала зала.

Дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями по Об’єктам конкурсу :

Дата 18 травня 2021 року, час 10.00.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Вознесенськ
live comments feed...