Викопування котловану екскаватором - процес видалення ґрунтових мас з подальшим їх вивезенням. Ці види робіт надзвичайно популярні в промисловому та житловому будівництві, комунальному господарстві, при облаштуванні гідротехнічних споруд, проведенні геодезичних досліджень та видобутку корисних копалин у промисловості. Цікава та корисна інформація про копання траншеї знаходиться на сайті https://spec-rental.com.ua/yak-kopaty-transheyu-pid-fundament/ . Посилання містить важливі поради щодо копання траншеї під фундамент, а також інформацію про сучасні технології та обладнання, які полегшують цей процес. При виконанні будь-яких земельних робіт важливо враховувати інновації та найкращі практики для забезпечення ефективності та стійкості будівельного проекту.

Як копати траншею для фундаменту

Часто копати траншею під фундамент передбачають також формування дна та нахилів відповідно до проектної документації. Ціна за кубометр видаленого ґрунту залежить від його типу (наприклад, наповнювальний, пісок, суглинок, глина), особливостей об'єкта та типу спецтехніки, що використовується. Щодо потужностей техніки, то вони вражають: великий екскаватор може вирізати траншею довжиною 1 200 метрів і більше за зміну. Однак ефективність роботи техніки значно впливає тип ґрунту, вимоги проекту та розміри об'єкта.

Технологія видалення безпосередньо залежить від типу спецтехніки, яка буде задіяна на об'єкті. Її вид визначається на етапі підготовки проектної документації.

Розглянемо особливості використання екскаваторів з ковшами безперервної дії, а також моделі спецтехніки з зворотнім ковшем, механізмами типу "драглайн" та "грейфер".

Спецтехніка з зворотнім ковшем

Ці екскаватори широко використовуються при роботі з ґрунтом, що знаходиться нижче рівня місця стоянки техніки, а також при створенні котлованів невеликих розмірів та траншей з гострими нахилами. Такий тип спецтехніки застосовується в будівництві та при створенні гідротехнічних споруд.

Ця спецтехніка регулярно проходить технічне обслуговування. Існує можливість оренди з водієм і без нього на короткий та тривалий періоди.

Видалення ґрунту здійснюється шляхом копання "на себе", коли стріла направляється вгору та вниз під час кожного захоплення. Взаємодія проводиться чільним або бічним ударом. У першому випадку екскаватор рухається по осі видалення, паралельно розподіляючи ґрунт на облаштовані звалища або додатковий транспорт. У випадку бічного удару ковш йде з боку видалення, відкладаючи вміст по ходу.

Робочі механізми типу драглайн

Застосовується при роботі з ґрунтами, розташованими нижче рівня місця стоянки техніки, зокрема, при видаленні котлованів, траншей та роботі з підводними масивами. Моделі цього типу часто використовуються також при прибиранні нахилів, вирівнюванні будівельних майданчиків. Важливою перевагою драглайнів є значний робочий радіус (до 10 метрів) та значна глибина видалення (до 12 метрів).

Ковш підвішується на гнучкій основі, тому поперечно-чоломовий та продольно-чоломовий методи видалення стають максимально ефективними. Перший спосіб передбачає рух самоскида до зони завантаження по дну видалення та завантаження черговим захопленням у обидва боки відносно кузова. Продольно-чоломовий метод передбачає забір ґрунту від задньої стінки кузова та його вивантаження над поверхнею машини."

Експлуатація екскаваторів типу грейфер

Цей вид спеціалізованої техніки застосовується для риття колодязів, котлованів і траншей. Вона знаходить своє застосування при роботі з грунтами, що знаходяться нижче рівня грунтових вод. Особливість цього методу полягає в тому, що глибина копання залишається нижче встановлених параметрів проекту, залишаючи шар декількох сантиметрів, який запобігає пошкодження підстави і надмірне видалення грунту.

Цей шар зазвичай становить від 5 до 10 сантиметрів і необхідний для запобігання пошкодженню ґрунтової основи. Для оптимізації роботи екскаваторів-грейферів використовуються скребкові ножі, що автоматизують процес очищення дна і забезпечують його високу точність.

Застосування техніки безперервної дії

Найбільш поширені види спеціальної техніки в цій категорії - машини для поздовжнього копання, використовувані для копки траншей. З різноманітною спецтехнікою можна ознайомитись на сайті Спец Рентал. Їх робочими механізмами є ковшовий ротор або ковшовий ланцюг. У разі ковша-ротора на них встановлюються укосники, що наповнюються грунтом в процесі підйому і спустошення при перекиданні.

Експлуатація екскаваторів з ковшевой ланцюгом актуальна для копки траншей глибиною до 3.5 м, а з ротором для копки траншей глибиною до 2.5 м.виритий грунт часто направляється на конвеєрну стрічку, яка переміщує його до відвалу або додаткового транспортного засобу. Відвали, як правило, розташовуються з одного боку виїмки.

Розробка котловану екскаватором

Роботи такого типу можна зустріти на більшості об'єктів промислового та житлового будівництва. Екскаватори широко використовуються при розробці котлованів під час безлічі будівельних заходів. Залежно від типу техніки можуть використовуватися різні методи копання. Стандартний процес розробки котловану для фундаменту включає в себе 7 етапів:

 1. Проведення геологічних досліджень та аналіз ділянки.
 2. Розробка проектної документації.
 3. Вибір оптимальної спецтехніки.
 4. Організаційно-підготовчі заходи.
 5. Риття грунту, послідовне видалення шарів.
 6. Зміцнення або обробка стінок котловану.
 7. Приймання робіт замовником.

Копка котловану на всіх етапах контролюється геодезистами. На майданчику дотримуються вимоги техніки безпеки. Земляні роботи проводяться відповідно до вимог проектної документації, яка складається на основі інженерних досліджень.

Копка котловану на всіх етапах контролюється геодезистами. На майданчику дотримуються вимоги техніки безпеки. Земляні роботи проводяться відповідно до вимог проектної документації, яка складається на основі інженерних досліджень.

Типова технологічна карта (ТТК)

Типова технологічна карта встановлює порядок робіт з розробки грунту в траншеях при прокладанні трубопроводу з використанням одноковшевого екскаватора.

Процес роботи передбачає отримання дозволів і наступних організаційно-підготовчих заходів, що включають призначення відповідальної особи, установку інформаційних щитів, маркування місця робіт і розробку робочого проекту з планом прокладки трубопроводу.

Крім того, необхідно отримати робочу технологічну карту, провести інструктаж для робітників, створити під'їзні шляхи і встановити необхідні споруди відповідно до загального плану будівництва. Потім проводиться підготовка техніки та обладнання, видача інструментів і засобів індивідуального захисту для працівників, позначення зони робіт, забезпечення зв'язку та встановлення сигналізації та протипожежного обладнання. Тільки після цього складається акт готовності об'єкта до початку робіт.

В ході будівельних робіт по формуванню траншеї важливо виконати наступні етапи:

 • Здійснити розробку грунту, видаливши його до досягнення необхідної ширини траншеї відповідно до проекту, а потім вивезти.
 • Провести риття приямків для з'єднання труб.
 • Встановити кріплення укосів і системи водовідливу (при необхідності).

Потім необхідно провести геодезичну розмітку траншеї в горизонтальній і вертикальній площинах відповідно до законодавства. Перед початком риття траншеї потрібно очистити місце робіт, видалити дерева, викорчувати пні, перемістити комунікації і виконати інші необхідні заходи.

Дуже важливо забезпечити необхідний нахил поверхні, використовуючи бульдозер для вирівнювання ділянки - це може включати переміщення грунтів і вирівнювання висот до 15 см.

Процедура розробки грунту екскаватором регламентується проектом. При використанні екскаватора зі зворотною лопатою процес розробки відбувається уздовж траншеї з копанням нижче рівня стоянки. Відвали грунту влаштовуються на одній стороні траншеї на відстані мінімум 50 см від краю. Обраний грунт може бути використаний для створення резервних відвалів, заповнення ям або непотрібної траншеї. Невикористаний грунт направляється на міські звалища.

При роботі одноковшевим екскаватором необхідно підтримувати міцність грунту, уникаючи зайвої виїмки. Перебори коригуються заповненням виїмки місцевим грунтом до проектної позначки. Щільність ущільнення грунту повинна бути не менше 0,95.

Розрахунок розмірів траншеї виконується відповідно до вимог для укладання трубопроводу. Для труб діаметром 1 м і глибини виїмки 3 м, ширина траншеї складе близько 2 метрів (зовнішній діаметр труби + 1 м), а при більшій глибині кожен метр додає 20 см до ширини.

Якщо траншея розташована нижче рівня землі, профіль її може бути трапецієподібним, прямокутним або комбінованим в залежності від геологічних умов. У стійкому грунті без надмірної вологості можна робити вертикальні стінки без зміцнення. Глибина залежить від типу грунту:

 1. Пісок і гравій - максимум 1 метр.
 2. Суглинки і супіски - до 1,25 м.
 3. Глина - до 1,5 метра.

Для глибоких траншей потрібен трапецієподібний профіль. Це розраховується в процесі проектування на основі інженерних вишукувань.

Для правильного риття траншеї з укосами важливо дотримуватися вимог проекту. Для глибоких виїмок необхідно передбачити зміцнення за індивідуальним планом, враховуючи можливість прокладки труб і рівень вологості.

Приймання робіт проводять кваліфіковані фахівці з необхідними ресурсами, інструментами та технічним обладнанням. Оцінюють документацію, матеріали і якість виконаних робіт, а також проводять приймальний контроль, зафіксувавши результати в журналі обліку.

Контроль за ходом операцій передбачає ретельну перевірку різних аспектів:

 • Точності перенесення осі траншеї, її відповідності запропонованому розташуванню в проекті;
 • Глибини і позиціонування дна траншеї з вимірюванням і фіксацією відміток, а також вимірювання ширини;
 • Стійкості укосів з урахуванням структури грунту згідно з проектом;
 • Щільності шару підсипок і присипок;
 • Стану шарів засипки труби і її стабільності.

Висновок

У процесі використання екскаватора для риття траншей необхідно дотримуватися техніки безпеки. Робітники повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту, а також проводити заходи з колективної безпеки та облаштування санітарних приміщень. Перед початком робіт здійснюються заходи з навчання та інструктажу персоналу, перевіряється готовність засобів пожежогасіння та забезпечення умов безпеки на майданчику.