• Головна
  • Атестовано 25 робочих місць зі шкідливими та важкими умовами праці
15:51, 29 грудня 2020 р.

Атестовано 25 робочих місць зі шкідливими та важкими умовами праці

Атестовано 25 робочих місць зі шкідливими та важкими умовами праці

Відділом праці та соціально-трудових відносин Управління соціального захисту на-селення Вознесенської міської ради з метою забезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства про працю, зайнятість у 2020 році була проведена певна робота.

Надана методична допомога та проведена інформаційно-роз’яснювальна робота з питань:-оплати і нормування праці, своєчасної виплати заробітної плати, дотримання дер-жавних мінімальних гарантій в оплаті праці 12 суб’єктам господарювання;-використання робочої сили та профнавчання на виробництві, переваг легальної зайнятості, колдоговірної роботи 12 суб’єктам господарювання;-забезпечення виконання нормативно-правових актів та реалізації державної полі-тики в галузі охорони праці -16 суб’єктам господарювання;-умов праці ( щодо реалізації соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах з несприятливими умовами праці) -16 суб’єктам господарювання.

В ході проведеної роботи атестовано 25 робочих місць зі шкідливими та важкими умовами праці, які підлягають атестації. на 16 підприємствах. За результатами прове-деної атестації 56 працівників підтвердили право на пільги та компенсації, а саме: дос-троковий вихід на пенсію, щорічні додаткові відпустки, доплати та безоплатне отри-мання молока.

Всього по Територіальній громаді міста Вознесенська підлягає атестації 837 робочих місць із шкідливими та важкими умовами праці, з них атестовано 770 робочих місць, що складає 92,0%.

Відділом праці здійснюється повідомна реєстрація колективних договорів підпри-ємств, установ та організацій Територіальної громади міста Вознесенська. У 2020 році було зареєстровано 102 колективних договори наданих на реєстрацію. Під час реєстра-ції колективних договорів надається інформаційно-консультативна допомога керівни-кам, спеціалістам, головам профспілкових організацій та представникам трудових ко-лективів з питань необхідності укладення колективних договорів та відповідності їх положень нормативно-правовим актам.

З метою вжиття заходів щодо забезпечення стовідсоткової виплати заробітної плати пра¬цівникам міста щоденно проводиться моніторинг стану виплати та погашен-ня заборгованості із заробітної плати в розрізі підприємств, установ та організацій.

Забезпечується жорсткий контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями статті 15 Закону України «Про оплату праці» та першочерговості напра-влення коштів на виплату заробітної плати. При проведенні інформаційно-роз’яснювальної роботи на підприємствах, установах та організаціях щодо додержання ними законодавства про працю, визначаються шляхи та джерела погашення заборгова-ності із виплати заробітної плати..Інформація за результатами проведеної роботи розглядається на засіданнях коор-динаційної ради з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового за-безпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

З метою легалізації зайнятості, легалізації заробітної плати, недопущення вико-ристання роботодавцями найманої робочої сили без належного оформлення трудо-вих відносин, розширення сфери докладання праці та зниження рівня безробіття при виконавчому комітеті Вознесенської міської ради створена та діє робоча група, яка за-тверджена рішенням виконавчого комітету міської ради. До складу робочої групи увійшли фахівці відділу праці та соціально-трудових відносин Управління соціального захисту населення, Вознесенської міськрайонної філії Миколаївського центру зайнято-сті, управління Пенсійного фонду, фахівці фінансового Управління, фахівці відділів податкової інспекції та інспектор праці. Рейди робочої групи здійснюються щотижня.

У зв’язку із введенням карантинних заходів у 2020 році діяльність робочої групи була відновлена лише в серпні. В результаті проведеної роботи з легалізації зайнятості було здійснено 16 виходів, обстежено 302 суб’єкти господарювання і виявлено 13 осіб, які працювали без документів та 38 осіб (найманих працівників), які були не оформле-ні належним чином, яким роздані буклети на тему «Офіційне працевлаштування - соці-альний захист для працівників» .

Крім того, робочою групою проведено 7 засідань, на яких надано 15 доручень ін-спектору праці.

Також на Управління соціального захисту населення Вознесенської міської ради покладені функції здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю. Повноваження здійснювати державний контроль за додержанням законо-давства про працю з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин покладені на інспектора праці.

У 2020 році інспектором праці було задійснено 8 інспекційних відвідуваннь, які проводились Управлінням Держпраці в Миколаївській області та проведено 12 від-відувань роботодавців з метою інформування їх та працівників про найбільш ефективні способи додержання законодавства з питань оформлення трудових відносин.

За 12 місяців 2020 року інспектором праці направлено 4 звернення до Націона-льної поліції та 1 звернення до Державної податкової служби щодо розгляду виявлених фактів порушень законодавства про працю відповідно до їх компетенції.

Протягом 2020 року надано 13 публікацій в місцевій газеті «Новини Вознесен-ська: «день за днем» і 2 публікації на офіційному інтернет-сайті м.Вознесенська, в тому числі 7 публікацій щодо діяльності робочої групи.

Проведено 12 «гарячих ліній» на тему «Додержання законодавства про працю», прийнято на особистому прийомі 2 особи.

Завдяки вжитим заходам у 2020 році оформили підприємницьку діяльність та трудові відносини з найманими працівниками 277 осіб та працевлаштовано 104 особи на юридичних підприємствах.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Вознесенськ
live comments feed...