За минулий рік Вознесенським судом було розглянуто 5 з половиною тисяч справ - найбільше кримінальних

На протязі 2018  року на розгляд суду надійшло 5 609 справ та матеріалів, з яких - 34  справи надійшли після скасування рішення у суді апеляційної інстанції.

Про це повідомляється в прес-центрі Вознесенського міськрайонного суду.

За видами судочинства показники надходження справ та матеріалів наступні:

- 2 254 справ та матеріалів кримінального судочинства;

- 1 914 справ та матеріалів цивільного судочинства;

- 1374 матеріали по справам про адміністративні правопорушення;

- 67 справ у порядку адміністративного судочинства (КАСУ).

Найбільш питомою складовою справ та матеріалів, що надійшли на розгляд суду у звітному періоді, були справи та матеріали у порядку кримінального судочинства. Дана ситуація є закономірним наслідком змін кримінально процесуального законодавства, які відбулися на початку року та переклали частину повноважень слідчих органів на слідчих суддів.

Зокрема, протягом звітного періоду, у порядку кримінального судочинства надійшло:

- 352 кримінальних провадження;

- 1 553 клопотань, скарг, заяв під час досудового розслідування;

- 342 справи у порядку виконання судових рішень;

- 2 справи про перегляд судового рішення а нововиявленими обставинами;

- 5 інші справи.

Варто зазначити, що значна кількість справ у порядку виконання судових рішень,  викликана тим, що на території міста знаходиться виправна колонія, з якої і надходять до суду різного роду клопотання.

Показники цивільного судочинства досить прогнозовані, переважну більшість справ тут складають позовні заяви. Зокрема, за категоріями показники наступні:

- 1 399 позовних заяв;

- 243 заяви про видачу або скасування судового наказу;

- 153 заяви окремого провадження;

- 2 заяви про забезпечення позову;

- 16 заяв про перегляд заочного рішення;

- 31 скарга на дії або бездіяльність виконавчої служби;

- 46 клопотання, заяви, подання у порядку виконання судових рішень та рішень інших посадових осіб.

Протягом звітного періоду, до суду надійшло 1344 справи про адміністративні правопорушення та 30 справ у порядку виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення.

У порядку адміністративного судочинства надійшло 63 позовні заяви та 4 справи, які відносяться до інших категорій.

2. Характеристика середньомісячного надходження справ та матеріалів на одного суддю (розрахунок навантаження наводиться за штатним розписом суду та за кількістю фактично працюючих суддів).

Варто зазначити, що чисельність суддів згідно штатного розпису складає 12 осіб, у той же час, на початок року були вакантні 3 посади суддів. При цьому, повноваження на здійснення правосуддя протягом року було лише у 7 суддів. Один суддя був без повноважень протягом усього звітного періоду, а повноваження іншого судді закінчилися у травні поточного року.

Таким чином, середньомісячне надходження справ та матеріалів на одного судді складає:

- 39 справ та матеріалів, якщо враховувати кількість суддів згідно штатного розпису;

- 67 справ та матеріалів, якщо враховувати лише суддів, які фактично працювали увесь рік.

3. Кількість справ та матеріалів, які перебували на розгляді в суді та кількість розглянутих справ за категоріями.

На протязі 2018  року на розгляді суду перебувало 5 946 справ та матеріалів, з них розглянуто 5 569.

Статистика за видами судочинства та категоріями справ наступна:

  1. На розгляді перебувало 2 380 справ та матеріалів кримінального судочинства, а розглянуто – 2 264, з яких:

- 343 кримінальних проваджень;

- 1 566 клопотань, скарг, заяв під час досудового розслідування;

- 348 справи у порядку виконання судових рішень;

- 3 справи про перегляд судового рішення а нововиявленими обставинами;

- 4 інші справи.

  1. На розгляді перебувало 2 090 справи та матеріали цивільного судочинства, а розглянуто лише – 1 871, з яких:

- 1 387 позовних заяв;

- 241 заява про видачу або скасування судового наказу;

- 150 заяв окремого провадження;

- 3 заяви про забезпечення позову;

- 12 заяв про перегляд заочного рішення;

- 30 скарг на дії або бездіяльність виконавчої служби;

- 43 клопотання, заяви, подання у порядку виконання судових рішень ат рішень інших посадових осіб.

  1. На розгляді перебувало 1 403 справи та матеріали у порядку притягнення осіб до адміністративної відповідальності, а розглянуто – 1 363, з яких:

- 1 333 справи про адміністративні правопорушення;

- 30 справ у порядку виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення.

  1. На розгляді перебувало 74 справ та матеріалів адміністративного судочинства (КАСУ), а розглянуто – 71, з яких:

- 60 позовних заяв;

- 11 інших справ.

4. Результати розгляду справ.

Відповідно до статистичної звітності, із 5 569 розглянутих справ та матеріалів було задоволено 3 066. Але для більш точного відображення статистики, з кількості розглянутих справ та матеріалів варто виключити 343 кримінальних провадження та 1 333 справи про адміністративні правопорушення, адже їх не можна поділити на задоволені та відмовлені. Таким чином, виходить, що із 3 889 розглянутих справ та матеріалів було задоволено 3 066 або майже 79 % від усіх розглянутих справи та матеріалів.

У кримінальному судочинстві показники розгляду проваджень наступні.

 Із 343 розглянутих кримінальних проваджень:

- у 261 провадженні винесено вирок (зокрема затверджено 79 угод із прокурором);

- закрито 74 кримінальних провадження;

- у 5 випадках провадження були повернуті прокурору;

- у одному випадку було відмовлено у затвердженні угоди із прокурором та повернуто для продовження досудового розслідування;

- у 2 випадках направлено для визначення підсудності.

Також за результати розгляду справ та матеріалів було взято під варту одну особу, а звільнено з- під варти 5 осіб.

У цивільному судочинстві варто відзначити наступні показники.

В наказному провадженні було задоволено 207 заяв із 241 розглянутої. У справах про стягнення заборгованості за оплату послуг житлово-комунального господарства було пред’явлено заяв на суму 451 352 грн., а задоволено на суму 310 542 грн. (або 69% заявлених вимог).

У позовному провадженні було задоволено 1 201 заява із 1 387 розглянутих. Загалом було ухвалено 1 105 рішень по справам, з яких 320 були заочними, без розгляду була залишена 71 справа. Присуджено до стягнення 1 380 411 грн., з них по справам про стягнення заборгованості за кредитом 1 138 659 грн. (або близько 82 % усіх присуджених коштів). У той же час було пред’явлено позовних вимог на суму 51 271 440 грн., таким чином задоволено лише близько 2,5 % від заявлених позовних вимог.

Окреме провадження складає лише близько 10 % від справ позовного провадження. Так, було розглянуто 150 заяв окремого провадження, з яких задоволено 118. У справах окремого провадження було винесено 113 рішень, з яких задоволено вимоги у 107 справах, одна справа була закрита, а 5 справ було залишено без розгляду.

Із 30 скарг на дії чи бездіяльність виконавчої служби було задоволено лише 12 скарг.

Статистична звітність показників розгляду справ про адміністративні включає такі показники.

Загалом було розглянуто 1 333 справи про адміністративні правопорушення, з яких було повернуто 400 справ (в тому числі у 359 випадках заяви були повернуті через неналежне оформлення), а безпосередньо розглянуто із винесенням постанови 933 справи. Стягнення були накладені на 511 осіб, до 18 осіб були застосовані заходи впливу передбачені ст. 24-1 КУпАП, а відносно 404 осіб провадження були закриті.

У порядку адміністративного судочинства було розглянуто 71 заяву, з яких задоволено лише 40 заяв. При цьому у письмовому провадженні було розглянуто 13 справ, а у скороченому провадженні 7 справ.

5. Кількість засуджених, вироки стосовно яких набрали законної сили. Склад засуджених, їх розподіл за видами та мірами покарання.

Усього, протягом 2018 року Вознесенським міськрайонним судом було засуджено 223 особи, з них до позбавлення волі на певний строк – 27 осіб. Їх питома вага від усіх засуджених – 12%. До покарання у вигляді штрафу було засуджено 54 особи, питома вага від усіх засуджених складає 24 %. Крім того, до засуджених також застосовувалися такі види відповідальності: громадські роботи - до 9 осіб; обмеження волі - до 2 осіб; арешт - до 4 осіб.

Більш детальна характеристика вироків про призначення покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк свідчить про те, що  до позбавлення волі на строк:

- від 1 до 3 років було засуджено 10 осіб;

- від 3 до 5 років було засуджено 12 осіб;

- від 5 до 10 років біло засуджено 5 осіб.

Довічне позбавлення волі не застосовувалося до осіб, засуджених протягом звітного періоду, стосовно яких вироки набрали законної сили.

Значна кількість осіб, що засуджувалися протягом року, це особи до яких застосовано пом’якшення, у вигляді звільнення особи від відбування покарання з випробуванням, загалом звільнено 114 осіб. Питома вага звільнених з випробуванням осіб, щодо кількості засуджених складає 51 %, тобто кожного другого суд звільняв від відбування призначеного покарання із застосуванням випробування. Окрім цього, протягом звітного періоду, суд звільнив 8 засуджених осіб від відбування покарання у зв’язку із амністією та визнав 5 осіб такими, що не є суспільно небезпечними на підставі положень ч.4 ст. 74 КК України.

За злочини, вчинені жінками, було засуджено 22 особи, а за злочини, вчинені неповнолітніми – 21 особа. За злочинами, провадження у яких здійснювалося у формі приватного обвинувачення, було засуджено – 76 осіб.

Характеристика засуджених за тяжкістю вчинених злочинів наступна:

- за злочини невеликої тяжкості засуджено - 26 осіб;

- за злочини середньої тяжкості – 109 осіб;

- за тяжкі злочини – 87 осіб;

- за особливо тяжкі – 1 особа.

Аналіз злочинів, за які засуджувалися особи, свідчить про те, що як і у попередні роки, переважають злочини проти власності (ст.185-198 КК України), за які засуджено  119 осіб. Серед них переважна більшість осіб були засуджені саме за вчинення крадіжки (ст.185 КК України). Друге місце посідають злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів (ст.305-327 КК України), за які засуджено  43 особи. Здебільшого – це особи, засуджені саме за придбання, виготовлення чи зберігання наркотичних засобів (ст.309 КК України).

6. Кількість справ, що розглянуті понад строки, встановлені процесуальним законодавством та справи, що залишилися нерозглянутими на кінець звітного періоду.

Протягом звітного періоду порушення строків розгляду не було.

Залишки нерозглянутих справ складають:

- у кримінальному судочинстві – 115 справ та матеріалів, в тому числі 17 не розглянуті понад рік;

- у цивільному судочинстві - 222 справи та матеріали, в тому числі 17 не розглянуті понад рік;

- у справах про адміністративні правопорушення – 40 справ та матеріалів;

- у адміністративному судочинстві - 3 справи та матеріали.

Як бачимо, залишок нерозглянутих справ та матеріалів є співмірним кількості справ, що перебували на розгляді та сягає від 2 % (у адміністративному судочинстві) до 10 % (у цивільному судочинстві).

Згідно аналізу кримінальних проваджень можна стверджувати, що із 99 кримінальних проваджень, нерозглянутих на кінець звітного періоду, лише у 12 випадках провадження було зупинено. Окремо варто зазначити, що одна із справ, розпочата ще за нормами старого кримінального законодавства, знаходилась нерозглянутою досить тривалий період у зв’язку із розшуком обвинуваченого. Але зараз його затримано в іншій країні та закінчується підготовка документів для його екстрадиції та притягнення до відповідальності. Відповідно, найближчим часом має розпочатися розгляд справи по суті.

Наразі у суді перебуває: 15 кримінальних проваджень, розгляд яких здійснюється понад 6 місяців та до 1 року; 14 кримінальних проваджень, розгляд яких здійснюється від 1 до 2 років; 1 кримінальне провадження, розгляд якого не завершено понад 1 рік.

Така ситуація викликана об’єктивними чинниками. Зокрема, низька кадрова забезпеченість суддями у судах Миколаївської області призводить до того, що протягом року до суду надходять на розгляд кримінальні провадження із судів Миколаївської області, де неможливо сформувати колегію для розгляду справи. При цьому, на розгляд надходять складні справи зі значною кількістю учасників судового процесу, що ускладнює можливість погодження дат судового засідання. Крім того, сам факт надходження справи із сусідніх районів призводить до того, що учасникам процесу складно приймати у  ньому участь безпосередньо. Ситуація частково компенсується роботою системи відеоконферцзв’язку, але виникає інша проблема: на 7 працюючих суддів лише 3 зали судових засідань.

У цивільних справах показники наступні: 130 цивільних справ не розглянуто на кінець звітного періоду, з них провадження зупинено лише у 5. Дві справи слухаються більше ніж півроку.

7. Причини та строки відкладення розгляду справ.

Проаналізувавши причини відкладення розгляду кримінальних проваджень, можна дійти висновку, що основними з них є: невиконання правоохоронними органами постанов суду про примусовий привід у судове засідання свідків, потерпілих та інших учасників процесу; тривале проведення судових експертиз та неврегульованість питання щодо оплати за їх проведення; складність та багатоепізодність певної частини кримінальних справ, що зумовлює тривалий їх розгляд; неналежна якість проведення досудового слідства; оголошення розшуку підсудних; несвоєчасне отримання відповідей на запити та судові доручення як у межах країни, так і за її межами; зміна прокурором обвинувачення; зайнятість адвокатів підсудних чи потерпілих в інших процесах; необхідність проведення експертиз, розшуку підсудних; витребування додаткових матеріалів та ін.

Протягом 2018 року розгляд кримінальних справ відкладався у 1516 випадках, при цьому:

31– випадки нездійснення доставки підсудного;

305 – випадків неявки обвинуваченого;

3 – хворобу обвинуваченого;

6 – не прибуття прокурора;

53 – неявка захисника;

97- випадків неявки свідків та потерпілих;

2- випадки неприбуття інших учасників процесу;

1019 – інші підстави.

Варто відмітити, що досить значну кількість складає категорія «Інші підстави». Можна було б зробити висновок про негативність такого явища. Але дослідивши уважно це питання, ми прийдемо до зовсім іншого висновку, адже переважна більшість із категорії «інші підстави» - це «відкладення розгляду справи через закінчення робочого часу». Відповідно, коли справа слухається протягом усього дня і в кінці робочого часу суду не залишається нічого іншого як відкласти розгляд справи, при цьому розгляд справи може бути відкладений на наступний день. Наступного дня розгляд знов продовжиться і знову таки відкладеться у зв’язку із закінченням робочого часу. Отже, збільшення кількості відкладень справи з «інших підстав» не можна вважати негативним показником.

Нажаль, обліково-статистична звітність не містить детального аналізу причин відкладення розгляду справи у цивільних, адміністративних та у справах про адміністративні правопорушення. Але проведеною роботою встановлено, що у  більшості випадків відкладення розгляду справи відбувається через неявку учасників процесу, без попереднього повідомлення суду та за відсутності будь-яких заяв. Звісно, у складних справах мають місце різні підстави, це: і клопотання учасників, і надання часу на ознайомлення із матеріалами справи, і виклик свідків, але все ж переважна більшість – це відкладення через неявку учасників процесу.

Щодо строків відкладення розгляду справи, то можна стверджувати, що судді намагаються обрати наступну дату судового засідання у максимально стислі строки. Хоча для різних видів судочинства та категорій справ ці строки різняться. Зокрема, у справах про адміністративні правопорушення судді намагаються відкладати розгляд справи не більше ніж на тиждень, у цивільних справах це як правило кілька тижнів, кримінальні провадження здебільшого відкладаються на місяці. При цьому судді керуються терміном часу, який необхідний для повідомлення учасників справи відносно дати наступного судового засідання. Звісно, ці строки досить умовні (середньостатистичні), адже у кожній справі свої учасники та свої умовності. Досить суттєво на ці строки впливає завантаженість суддів, відповідно строки можуть змінюватись протягом року. На період відпусток суддів йде збільшення навантаження на працюючих суддів, відповідно дати відкладення розгляду справи зміщаються на більш значний період. На разі, судді цивільної палати виконують обов’язки слідчих суддів, що, у свою чергу, створює додаткове непланове навантаження, через яке можуть відкладатися слухання цивільних справ.

8. Кількість заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, які перебували на розгляді в суді, результати їх розгляду.

Протягом звітного періоду на розгляді суду перебувало лише 3 справи за заявами про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами. Усі вони були розглянуті судом протягом року.

Задоволено було лише одну заяву. Так, по справі 473/2215/17 засудженому було призначено покарання у вигляді штрафу, але згодом було замінено на громадські роботи. Але засуджений звернувся до суду із заявою про скасування останньої ухвали суду, оскільки він раніше вже сплатив штраф у повному обсязі. Як було встановлено в судовому засіданні, засудженим дійсно було сплачено штраф до дати заміни йому покарання, про що свідчив дублікат квитанції з банку. Відповідно суд задовольнив його клопотання та скасував ухвалу про заміну міри покарання.

В інших двох випадках судом постановлялися ухвали про залишення заяв без руху з подальшим поверненням їх заявнику. У одній із них було подано апеляційну скаргу, але результатів розгляду наразі немає.

9. Кількість клопотань, подань, заяв у порядку виконання судових рішень, які перебували на розгляді у суді, результати їх розгляду.

У кримінальному судочинстві на розгляді в суді перебувало 356 заяв та клопотань у порядку виконання судових рішень, з яких у поточному році надійшло 342. Загалом було розглянуто 348 таких клопотань, подань та заяв, з яких задоволено 239. У залишку на кінець звітного періоду залишилося лише 8 таких клопотань.

Як зазначалося вище, це викликано знаходженням на території міста виправної колонії, з якої і надійшла більшість цих клопотань.

У порядку цивільного судочинства перебувало 44 клопотання, подань чи заяв у порядку виконання судових рішень, з яких не розглянутим на кінець звітного періоду залишилося лише 1 клопотання.

Розглянуто було 43 клопотання, з яких було задоволено 29 або 67 % від усіх розглянутих справ. Здебільшого це справи про видачу дублікату виконавчого листа із поновленням строку на звернення до суду, справи про заміну сторони виконавчого провадження.

Облікова-статистична звітність містить інформацію щодо 30 справ у порядку виконання постанов по справам про адміністративні правопорушення. Але при більш детальному аналізі можна зауважити, що таких справ було лише 13, з яких задоволено 8. Зокрема, це дві страви про виправлення описки, які були задоволені та справи про зміну міри покарання або способу його виконання.

Інші 17 справ - це справи про відвід або самовідвід суддів у справах про адміністративні правопорушення. Дана ситуація виникла через недосконалість програми «Д-3», картки заводилися по аналогії з іншими галузями законодавства. Наразі у програму додано нові можливості та шаблони, але на існуючу звітність це вже не вплине.

Справ у порядку виконання рішень у адміністративному судочинстві (КАСУ) протягом звітного періоду не було.

10. Фактори, що породжують зміну динаміки показників судової статистики.

У підсумку варто відмітити наступне. Період змін в державі досить гостро відчувається у судовій системі зокрема, через міну старих норм та впровадження нових. Наразі нас чекають зміни та трансформації судової системи, це викликає збільшене навантаження на суддів та працівників суду. Але, протягом звітного року, суддями та працівниками Вознесенського міськрайонного суду було докладено максимум зусиль для того, щоб забезпечити чесне та справедливе правосуддя. З цією метою проводилися наради та збори, приймалася участь у семінарах та навчаннях. Таким чином, можна стверджувати про дотримання норм чинного законодавства під час розгляду усіх категорій справ та подальшої роботи із матеріалами справ.

Також читайте: Вознесенський суд визнав померлим чоловіка, який поїхав до Росії на заробітки - мер не заперечував

Будьте у курсі, підписуйтесь на наш Facebook

Вознесенськ суд статистика
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
28 переглядів в березні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Аналітика
Студенти дуже серйозно відносяться до майбутнього своєї держави та мають чітку політичну позицію. Про це повідомляє кореспондент 05134. Сьогодні, 21.03.2019 року, кореспондентом було проведено опитування студентів Вознесенського коледжу МНАУ. Здебільшого таким респондентам вже виповнилося 18 років, тому вони вже мають право йти голосувати. Отже, результати опитування показали, що абсолютна більшість студентів - а це 78% студентів, заявили про те, що збираю...
Кримінал
Злочинцем виявився уродженець с. Петрівка Тарутинського району Одеської області.  Про це йдеться у вироку Вознесенського міськрайонного суду. Судом було встановлено, що на початку грудня 2018 року, в нічний час, керуючись корисливим умислом направленим на таємне викрадення чужого майна, дочекавшись темного часу доби та відсутність перехожих, прибув до залізобетонної опори зв'язку належної Миколаївській філії СЛД№7 ПАТ «Укртелеком» та розташованої в м. Возн...
Кримінал
За один день жінка вчинила кілька крадіжок. Про це йдеться у вироку Веселинівського районного суду. 28. 12. 2018 року біля 11 год. обвинувачена, перебуваючи в смт. Токарівка Веселинівського району вирішила вчинити крадіжку чужого майна, скориставшись відсутністю сторонніх осіб шляхом вільного доступу проникла до приміщення житлового будинку, звідки таємно викрала кошти в сумі 4000 грн. та розпорядилась на власний розсуд. Цього ж дня  біля 12 години вона по...
Суспільство
Катаненко Даша зараз лежить в Миколаївському онкологічному диспансері. Про це редакції повідомилв батько дівчинки. Давайте об'єднуватися, давайте допоможемо батькам зібрати гроші на лікування їх маленької Даші!  Терміново потрібно починати лікування!  Реквізити для допомоги: карта Привату 5168 7556 2006 9084 Самойленко Іван Миколайович (тато Даші). Карта Ощадбанку 5167 4900 6212 7858 Катаненко Наталія Анатоліївна (мама Даші) + 38095-814-33-16 номер мами Та...
Кримінал
Увечері 19 березня 42-річний житель Первомайського району разом з двома односельцями-підлітками 17-ти і 16-ти років приїхали додому до потерпілого в село Володимирівка Доманівського району. Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіціі в Миколаївській області, пише Преступности.НЕТ. Чоловіка силоміць посадили в автомобіль «Mercedes» і поїхали. По дорозі його побили, а потім привезли назад. Встановлено, що старший із зловмисників в...
Пригоди
Під час розвідки, в щільно задимленому приміщенні, рятувальники виявили чотирирічного непритомного хлопчика та винесли назовні. Про це повідомляють у прес-службі ГУ ДСНС у Миколаївській області. Трагедія сталася вчора, 20 березня. Приблизно о 15:48 за екстреним номером 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вул. Садова с. Шевченкове у Вітовському районі. Очевидець, сповістив про займання та акцентував увагу на тому, що в помешканні про...
Пригоди
Сьогодні, 20.03.2019 року , на території села Бузьке, проводяться заплановані заздалегідь навчання. Про це редакції повідомили у Бузькій сільраді. Годину тому в соціальних мережах з'явилось повідомлення про пожежу на території села. Однак така інформація була спростована у сільраді та у рятувальній частині. 12-а державна пожежно-рятувальна частина просить громадян не панікувати і зберігати спокій. Будьте у курсі, підписуйтесь на наш канал https://t.me/voz0...
Розшук
Очаківським відділом поліції ГУНП в Миколаївській області розшукується мешканець м. Вознесенськ Ніколенко Микита Іванович, 2002 р.н., який 16 березня самовільно залишив реабілітаційний центр «Джерело» у Очаківському районі та до теперішнього часу його місцезнаходження невідоме. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Миколаївській області. Прикмети: зріст 180-185 см, середньої статури, худорляве обличчя, волосся світле, очі карі. Був одягнений: у світл...
Суспільство
Сьогодні вранці, 19.03.2019 року, біля магазину секонд-хенду черга розтягнулася аж до вулиці. Про це повідомляє кореспондент 05134. Таке видовище можна спостерігати кожного вівторка, коли до магазину привозять новий товар.  Небезпечним ж те, що коли магазин відчиняється о 8:00, люди так сильно поспішають першими до нього зайти, що буквально збивають один одного. Так сьогодні сталося і з дівчинкою, яка прицшла до магазину з мамою. Коли її штовхнули, вона вп...
Новини по темі
Шестирічна Даша з Вознесенська потребує нашої допомоги
На Миколаївщині розшукують неповнолітнього жителя Вознесенська
Через новий товар в одному з магазинів б/у одягу нетерплячі покупці мало не затоптали маленьку дівчинку
У Вознесенську працівник без посвідчення та бейджика зчинив скандал із покупцем у магазині
"Вознесенськавтотранс" намагається через суд забрати усі маршрути міста та району
Увага! Планові відключення світла у місті Вознесенську!
На трасі Н-24 біля Вознесенська зафіксовано декілька фактів перевезення вантажу з перевищенням вагових і габаритних обмежень
Психічно хвора жінка з Вознесенська на ім`я Рита б`є та ображає школярів
На території Вознесенського району відбудуться командно-штабні навчання
Відновлено пам'ятник Героя Радянського Союзу Олексія Осадчого який раніше був зруйнований невідомими